Akupunktio Suomesssa

Vuonna 1975 lokakuussa lääkintöhallitus totesi akupunktion lääketieteelliseksi fysikaaliseksi hoitomenetelmäksi ja rajasi sen käyttäjiksi laillistetut lääkärit ja hammaslääkärit. Myöhemmin maa- ja metsätalousministeriö myönsi luvan akupunktuurin käyttöön myös eläinlääkäreille.

Lääkintöhallituksen lopettamisen myötä tilanne muuttui ja nyt mikään säädös ei määrittele akupunktiohoidon antamista. Akupunktuurihoitoja antavat Suomessa useat henkilöt, joilla ei ole terveydenhuollon peruskoulutusta. Laillistetun lääkärin ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kuten fysioterapeuttien antamaa hoitoa valvoo sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto Valvira (entinen Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO). Terveydenhuollon ammattihenkilöiden antama hoito on potilaan kannalta turvattu potilasvahinkovakuutuksella.

6.12.1972 perustettiin Suomen Lääkärien Akupunktioyhdistys (Junnila 1981). Yhdistys kouluttaa lääkäreitä ja vuodesta 1995 alkaen fysioterapeutteja akupunktuurin käytössä.

Fysioterapeutit hoitavat akupunktuurilla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmia. Akupunktuuria voidaan käyttää itsenäisenä hoitona, tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Akupunktion aikaansaama kivunlievitys mahdollistaa aktiivisemman lähestymistavan fysioterapiassa. Sen liikkuminen ja toimintakyky paranevat.

Seppo Junnila on tehnyt Suomessa ainoan väitöskirjan liittyen akupunktuurihoitoon: Akupunktuuri kivunhoitomenetelmänä terveyskeskuksessa (Junnila 1981). Muita suomalaisia akupunktuuritutkimuksia ovat julkaisseet 1970-luvulla mm: Lilius, Pöntinen, Laitinen, Hakamies, Suonpää (Junnila 1981). Kansainvälisesti akupunktuuria tutkitaan aktiivisesti.

Akupunktiota annetaan myös triggerpisteisiin (kipupisteisiin). Pisteet saattavat tällöin erota perinteisistä akupunktiopisteistä. Tämä tarkoittaa, että lihaksen jännittynyttä aluetta rentoutetaan pistämällä neula suoraan jännittyneisiin lihassäikeisiin. Lihaksia voidaan käsitellä myös Dry Needling-tekniikalla.

Saresvaara&Ojala (1996,1998) ovat julkaisseet kattavat teokset myofasciaalisista trigger-kivuista suomen kielellä.
Lähteet:
Junnila S (1981): Akupunktuuri kivunhoitomenetelmänä terveyskeskuksessa, Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutkimuskeskus, Turku.
Saresvaara M & Ojala B (1996): Lihasten trigger- kivut, tutkimus ja hoito, Jyväskylä.
Saresvaara M & Ojala B (1998): Muskelrelaterad triggersmärta, Student litteratur Lund.Saresvaara M & Ojala B (1993): Nivelten ja lihasten fysioterapia, Jyväskylä.

TEO:n Hyväksyntä Fysioterapeuttien akupunktiokoulutuksesta:
Lausunto on annettu Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry.n, Suomen Fysioterapiayrittäjät FYSI ry.n ja Suomen Fysioterapeuttiliitto ry.n järjestämästä koulutuksesta.
TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVAKESKUS RÄTTSSKYDDSCENTRALENFÖRHÄLSOVARDEN NATIONAL BOARD OF MEDICOLEGAL AFFAIRS
1.6.1995 Dnro 1560/49/95 Suomen Fysioterapeuttiliitto Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Suomen Fysioterapiakeskusten Liitto Sibeliuksenkatu 3 20110 Turku Viite: Asia: Kirjeenne 26.4.1995 FYSIOTERAPEUTTIEN AKUPUNKTUURIKOULUTUS